Privacyverklaring Beau & Jolie

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Bijgewerkt op: 25 april 2018.

Privacy beleid www.beauetjolie.nl

Via deze website bied ik allerlei diensten aan. Daarbij verwerk ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.
Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig word omgegaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt via een beveiligde verbinding. (zie ook het slotje bij de url)
Daarbij houd ik me aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:
-Duidelijk vermeld  voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
-Het verzamelen van persoonsgegevens beperk ik tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-Vraag om uitdrukkelijke toestemming door op de knop verzenden te drukken;
-Jouw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij ik daar wettelijk toe verplicht ben;
-Wanneer ik jouw gegevens deel, (enkel bij wettelijke noodzaak) afspraken maak met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
-Passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken;
-Jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met mij wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch:
+31 6 14040588  Maandag tot en met zaterdag van 09.00 – 18:00 uur
E-mail:
Via het contactformulier op de website
Post:
Karel Doormanstraat 15, 6443 SB  BRUNSSUM

Gebruik van persoonsgegevens:
Bij het gebruik van deze website laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Ik verwerk niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op deze website  jij kiest te gebruiken.
Persoonsgegevens:
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op deze website gebruikt, kan ik de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
naam
e-mail
telefoonnummer
Waarover en hoe je contact wilt ontvangen
Overige door jou aan mij toevertrouwde informatie via het bericht dat je aan mij verzend.
Doeleinden:
Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):
Om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via deze website  en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
Om met jou te communiceren door middel van e-mail, telefoon, WhatsApp en andere persoonlijke communicatiemiddelen.
Verstrekking aan derden:
Jouw gegevens worden niet doorgeven aan derde partijen, tenzij ik daar wettelijk toe verplicht ben;

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat deze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moeten bewaren omdat de wet mij dit verplicht.
Websites van derden:
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.
Minderjarigen:

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens doorgeven via mijn website.
Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens:
Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 april 2018.